Visualisering av ett nytt koncept

Acconeer utvecklar högfrekvenselektronik för användning i radarsystem där hög noggrannhet och låg effektförbrukning efterfrågas.

Acconeers unika teknologi är centrerad kring dedikerad hårdvara för generering och detektering av pulsade elektromagnetiska signaler, så kallade wavelets.

Filmen finns även på kinesiska, koreanska och japanska!