En liten, men stor, uppfinning!

Vi har under våren tagit fram en produktfilm för Acconeer.
Acconeer utvecklar högfrekvenselektronik för användning i radarsystem där hög noggrannhet och låg effektförbrukning efterfrågas.

Acconeers unika teknologi är centrerad kring dedikerad hårdvara för generering och detektering av pulsade elektromagnetiska signaler, så kallade wavelets.