Intranät Nordsjö Idé & Design

I samband med att vi byggde webben, gjorde vi även färgkedjans intranät. På det finns en statistikfunktion. Leverantörerna till kedjan kan skicka in sålda varor/butik för att NID ska kunna räkna ut marknadsföringsbonusen. Där finns även nyhetsfunktion, kampanjkalender och utbildningskalender med anmälningsfunktion.