Copy till Golfstore

Vi hjälper Golfstore med texter till deras magasin, skyltar och nyhetsbrev. Vi har även producerat filmer för konceptet Custom Fitting. Golfstore är idag Europas största fackhandelskedja inom golf, med 197 Golfstore-pros och Golfstore-butiker i sex länder; Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, och Österrike.