Färgkartor

Vi har skapat fem färgkartor för fasadmålning, såväl trä- som putshus. Vi har delat in färgkartorna efter vilken kulör man är mest intresserad av till sitt hus: Grön och gult (Citrus & oliv), grått och blått (Klippor & hav), beige och brunt (Sand & mylla), vitt och svart (Salt & peppar) och rött och rosa (Rosor & pioner). I varje färgkarta finns många alternativa färgsättningar, såväl fasadfärg som accentfärger.

Färgkartorna följdes upp i butiken med trottarpratare och skyltmaterial. Naturligtvis även på hemsidan, Facebook och MyNewsdesk.