Fordonsdata

Vi har fått två nya uppdrag för Fordonsdata. Det första var att skriva copy till en intern ”kulturbok” som bygger på deras tre värdeord: tillsammans, glädje och affärsmässig. Denna lilla skrift sammanfattar hur man vill arbeta, hur man beter sig mot varandra och hur man tillsammans blir ett ännu mer framgångsrikt företag. Det andra projektet var att designa ett nyckelband.