Från animerat till live

För 3 år sedan producerade vi en animerad film om Acconeers unika chip. Idag följer vi upp med en ny film där de animerade gubbarna har ersatts av en levande familj. För nu finns Acconeers chip i ”riktiga” produkter.

Acconeer utvecklar högfrekvenselektronik för användning i radarsystem där hög noggrannhet och låg effektförbrukning efterfrågas.