Nyhetsbrev till Homeenter

Homeenter är Nordens största postorder/internetverksamhet inom film, spel och musik med försäljning i Sverige, Norge, Danmark och Finland.  De skickar regelbundet ut nyhetsbrev till sina kunder och vi hjälpte dem att utforma nyhetsbrev som skulle ge bättre svarsfrekvens. Vi skrev texterna och gjorde ny layout. De fick en markant ökning av antalet svar på de nyhetsbrev som vi utformade.