Seeing is Believing!

Vi har producerat en film för ImaGene-iT AB i Lund.

Filmen ska hjälpa till att öka förståelsen för vad det är man egentligen gör, mikroskopering och bildanalys i världsklass!