Seriemagasin i utbildningssyfte

Vi har tagit fram ett seriemagasin på uppdrag av Mercedes-Benz i Sverige och Danmark. Syftet är att beskriva hur Workshop Process 2010, Mercedes-Benz verkstadsprocess, fungerar på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Det material som finns idag är för komplicerat och svårt att ta sig igenom för mekaniker, tekniker och övriga som arbetar i Mercedes-benz verkstäder. Med hjälp av detta seriemagasin hoppas man nå ut med de viktigaste delarna. På ett enkelt och kul sätt!

Illustrationer och idé: Niklas Asker
Text och idé: Fredrika Selén
Layout: Mikael Cronhamn
Projektledare: Richard Tornheden
Tryck: Tryckfolket

Seriemagasinet för Mercedes-Benz delas ut till mekaniker, servicerådgivare, reservdelsspecialister, verkstadschefer och all annan personal som arbetar på Mercedes-Benz verkstäder. Den beskriver i vilka steg man ska arbeta och hur man ska bemöta kunden på bästa sätt. Seriemagasinet har lanserats först i Sverige och sedan i Danmark. Målet är att även andra länder i Europa ska få glädje av det annorlunda utbildningsmaterialet.