Dikeshäxan

JLM marknadsför amerikanska Ditch Witch – maskiner för kabelnedläggning och dikesgrävning med mera. I dagarna har vi levererat en promotionfilm för multimaskinen Ditch Witch Zhan r300.