Föreläsningar online för GSK

Återigen har vi fått förtroendet att dokumentera ett av GSKs heldagssymposier. Inspelningen var denna gång i Köpenhamn och beställare är GSK i Sverige och Holland. Totalt rör det sig om 11 föreläsningar med synkad slideshow.