Patientinformation från Ferring

Vi har producerat ett par animerade filmer för Ferring Pharmaceuticals.

Filmerna behandlar Nokturi, behovet att gå upp på natten för att kissa, och sängvätning hos barn. Filmen om Nokturi har även anpassats för visning på TV-skärmar på landets vårdcentraler. Här ser du den korta versionen.