MMA minskar energianvändningen

Rakt har producerat en företagspresentation för MMA, det är den du ser här intill. Vi har även producerat ett antal instruktionsfilmer som bl a behandlar byte och/eller uppgradering av gamla reglage till moderna MMA-termostater.

MMA – Markaryd metallarmaturer är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och koncept för flödesreglering. Målsättningen är att minska energianvändning och kostnad för sina kunder i bostäder och kommersiella byggnader på utvalda marknader.