Vår anda. Vision för Mercedes-Benz Malmö.

Detta är Mercedes-Benz Malmös anda, sammanfattad i en broschyr för internt bruk. Här beskriver vi deras målbild och hur de ska agera för att lyckas. ”Vi vågar försöka. Vi strävar ständigt efter mer framgång. Vi blir bäst tillsammans. Vi är stolta, men aldrig nöjda”. Så kan man sammanfatta Mercedes-Benz Malmös process i några enkla meningar. Det främsta målet är att bli Nr 1 och vi är glada att få hjälpa till med att formulera och visualisera denna spännande resa.