Promotionfilm för JLM

JLM marknadsför Amerikanska Ditch Witch – maskiner för kabelnedlägning och dikesgrävning med mera. Vi har producerat en promotionfilm för multimaskinen Ditch Witch Zhan r300.