Nyhetsarkiv

Här hittar du info om vad som händer hos oss just nu. Nya jobb, nya kunder, nya vänner och lite om vad vi gör just nu – och varför.

En liten, men stor, uppfinning!

Vi har under våren tagit fram en produktfilm för Acconeer.
Acconeer utvecklar högfrekvenselektronik för användning i radarsystem där hög noggrannhet och låg effektförbrukning efterfrågas.

Acconeers unika teknologi är centrerad kring dedikerad hårdvara för generering och detektering av pulsade elektromagnetiska signaler, så kallade wavelets.

 

Nytt samarbete med Follicum

Vi har inlett en samarbete med Follicum. Ett spännande svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel för att reglera hårväxt. Vi hjälper till med att skriva texter till PM, årsberättelser etc, så att de väcker intresse och blir mer attraktiva att läsa och ta del av.